Na języku [blog]


By Joanna Wójcicka / January 22, 2021

Zagadka przeszłości – odszyfrowanie hieroglifów II

Szczęśliwie dla samych hieroglifów kampania napoleońska w Egipcie była równie mocno zainteresowana zdobyczami kulturowymi, co podbojem terytorialnym. Wraz z żołnierzami...

Read More
By Joanna Wójcicka / January 22, 2021

Zagadka przeszłości – odszyfrowanie hieroglifów I

Pod koniec I wieku p.n.e. cywilizacja Egiptu chyli się ku upadkowi – coraz mocniejsze na arenie politycznej są Grecja i...

Read More
By Joanna Wójcicka / January 22, 2021

Czy język może umrzeć?

W tytule użyto sformułowania "umrzeć" w odniesieniu do języka, traktując język na równi z żywymi istotami. Oczywiście, można by pomyśleć, że...

Read More
By Joanna Wójcicka / January 22, 2021

Znikające języki

W roku 1992 roku zmarł Tevfik Esenç, ostatni użytkownik języka ubyskiego, niegdyś powszechnie znanego na terytorium północnego Kaukazu. Był jedyną...

Read More
By Joanna Wójcicka / January 22, 2021

Czy mogę mieć to na piśmie?

Posługujemy się pismem na co dzień bezrefleksyjnie. Czytamy gazety, podręczniki, czytamy strony w Internecie. Zazwyczaj nie zwracamy uwagi na pismo...

Read More
By Joanna Wójcicka / January 22, 2021

Nie taka znowu nowa lingwistyka

Wbrew pozorom lingwistyka rekreacyjna nie jest niczym nowym. Zabawy językiem i tworzenie zagadek ćwiczących umysł tworzono na długo zanim lingwistyka...

Read More
By Joanna Wójcicka / January 22, 2021

Jak powstaje nowe pismo? O sylabariuszu czirokeskim

Kiedy mowa jest o narodzinach pisma, myślimy zazwyczaj o zamierzchłych czasach, o sumeryjskich klinach, egipskich hieroglifach, chińskich znakach, majańskich glifach....

Read More
By Joanna Wójcicka / January 21, 2021

Co to jest lingwistyka rekreacyjna?

Lingwistyka rekreacyjna – poważna treść i nazwa budząca uśmiech Wystarczy rozłożyć na czynniki nazwę „lingwistyka rekreacyjna”, by wysnuć uzasadnione wnioski...

Read More
By Joanna Wójcicka / January 21, 2021

Przybij piątkę!

Większość systemów liczebnikowych na świecie opiera się na liczbie dziesięć, jednak w różnych zakątkach świata możemy natknąć się systemy bazujące...

Read More
By Joanna Wójcicka / January 21, 2021

Żyjemy w świecie liczby dziesięć

Kiedy liczymy w jakimś języku, wykorzystujemy jego system liczebnikowy, czyli słowa nazywające kolejne liczby. Zapamiętywanie innego słowa dla każdej liczby...

Read More