Wieża Babel – zasady

Regulamin

Regulamin konkursu “Wieża Babel” dostępny jest do pobrania w postaci pliku pdf.

Zgłoszenia

Aby zarejestrować szkołę, należy wypełnić formularz.

 • Szkołę/instytucję edukacyjną zgłasza nauczyciel/opiekun, podając swoje imię i nazwisko, adres mailowy oraz afiliację; prosimy o podanie aktualnego adresu internetowego, na który wysłane zostaną informacje o konkursie oraz zadania konkursowe. W etapie szkolnym konkursu może wziąć udział dowolna liczba uczniów.
 • Nauczyciele zgłaszający szkołę do konkursu nie muszą w formularzu podawać informacji, czy zgłaszają się do Małej czy Dużej Wieży Babel.
 • Jeśli zgłosili Państwo szkołę i nie otrzymali w ciągu 2–3 dni potwierdzenia przyjęcia formularza, uprzejmie prosimy o kontakt na adres konkurs.babel(at)gmail.com.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE (UAKTUALNIONE 2021):

 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV−VI („Mała Wieża Babel”) oraz VII−VIII  („Duża Wieża Babel”). Eliminacje szkolne oraz finały obu „Wież” odbywają się w tym samym  czasie, jednak uczestnicy każdej z „Wież” rozwiązują odmienny zestaw zadań. Zadania  przeznaczone dla starszej grupy wiekowej są bardziej złożone i mają wyższy poziom  trudności. Rankingi uczniów zakwalifikowanych do finału oraz rankingi laureatów ustalane są  dla obu „Wież” oddzielnie.
 2. Zawody są dwustopniowe. Oba etapy polegają na samodzielnym rozwiązywaniu zadań  lingwistycznych. 
 3. Szkolny etap konkursu należy przeprowadzić 19 marca 26 marca 2021 między godziną 8.00 a 13.00. Trwa 45 minut. Zestawy Państwu przesłane e-mailem w dniu eliminacji do godz. 8.00.
 4. W etapie szkolnym może wziąć udział dowolna liczba uczniów. Prace należy sprawdzić według przesłanego klucza, a wyniki przesłać na adres mailowy konkurs.babel(at)gmail.com do 31 marca 2021.
 5. Uprzejmie prosimy o podanie na przesyłanej liście wyników wszystkich uczestników biorących udział w konkursie bez względu na zdobytą liczbę punktów (to dla nas ważna informacja, pozwala nam na oszacowanie kosztów finansowania konkursu z roku na rok oraz na ocenę liczby uczestników w całym województwie).
 6. W związku z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych uprzejmie prosimy o podpisanie i dostarczenie listownie pisemnej zgody na udostępnienie danych osobowych dla celu przeprowadzenia konkursu na adres podany w wiadomości e-mail (wiadomość przesyłana po zarejestrowaniu szkoły):
 1. Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu finałowego zostanie ogłoszona do 8 kwietnia 2021. Z każdej szkoły do finału wchodzą wszyscy uczniowie, którzy przekroczyli próg  kwalifikacyjny. Wysokość progu ustalana jest po otrzymaniu wyników z co najmniej 60%  szkół uczestniczących w konkursie.
 2. Finał w tym roku wyjątkowo odbywa się, podobnie jak I etap, w szkołach. Trwa 60 minut. Po przeprowadzeniu konkursu prosimy o przesłanie skanów lub zdjęć prac uczniów e-mailem na adres konkurs.babel(at)gmail.com.
 3.  Laureatami konkursu zostaje 10%–20% uczniów z najlepszymi wynikami, przy czym  dokładną granicę punktową ustalają w każdym roku organizatorzy po sprawdzeniu co najmniej 75% prac finałowych. W szczególności przyjmuje się zasadaę, że laureat powinien uzyskać co najmniej 60% maksymalnej punktacji. 
 4. W obu etapach uczniowie mogą brać udział w konkursie w sposób zdalny.