Wieża Babel 2020/2021

Wieża Babel w edycji warszawskiej od roku szkolnego 2018 została podzielona na dwa konkursy: Mała Wieża Babel (dla klas IV–VI) i Duża Wieża Babel (dla klas VII–VIII). Konkursy dla obu grup wiekowych odbywają się w tym samym czasie i obejmują jedynie inne zestawy zadań dostosowane stopniem trudności do umiejętności i wieku uczniów.

Ważne terminy (dla obu konkursów):

  • zgłoszenia szkół: e-mailem (konkurs.babel(at)gmail.com): do 17 marca 2021 
  • etap szkolny:  19 marca 26 marca 2021 (w przedziale czasowym 8:00–13:00)
  • ogłoszenie listy finalistów:  do 8 kwietnia 2021
  • etap finałowy: data w trakcie ustalania

Ze względu na pandemię konkurs będzie się odbywał według zmienionych zasad.

  • Zarówno podczas I etapu, jak i podczas finału uczniowie piszą konkurs w swojej szkole lub, jeśli nie będzie to możliwe, online. Nie ma znaczenia, jaka część uczestników przystąpi do konkursu stacjonarnie, a jaka w inny sposób. 
  • Podczas obu etapów uczestnicy konkursu są nadzorowani przez swoich nauczycieli.
  • Zadania zostaną przesłane Państwu mailem w dniu zawodów do godz. 8.00. Przekażemy je w dwóch wersjach: PDF i Word.
  • I etap konkursu oraz finał należy przeprowadzić między godziną 8:00 a 13:00.
  • Tak jak w poprzednich latach nauczyciele sprawdzają prace uczniów jedynie po I etapie. Po finale przesyłają nam Państwo e-mailem skany prac swoich uczniów lub uzupełnione przez nich pliki Word.
  • Finał wstępnie wyznaczamy na 6 maja 2021. Termin finału zostanie potwierdzony w późniejszym terminie.

Zgłoś się!

Aby zarejestrować szkołę, należy wysłać mail na adres konkurs.babel(at)gmail.com./ wypełnić formularz

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOSTĘPNE NA STRONIE ORGANIZACYJNEJ!