Wieża Babel 2019/2020

Zadania etapu szkolnego oraz finałowego dostępne tutaj.

Wieża Babel w edycji warszawskiej od roku szkolnego 2018 została podzielona na dwa konkursy: Mała Wieża Babel (dla klas IV–VI) i Duża Wieża Babel (dla klas VII–VIII). Konkursy dla obu grup wiekowych odbywają się w tym samym czasie i obejmują jedynie inne zestawy zadań dostosowane stopniem trudności do umiejętności i wieku uczniów.

Ważne terminy (dla obu konkursów):

zgłoszenia szkół: do 1 grudnia

UWAGA: Zestawy zadań zostaną opublikowane wieczorem 5 grudnia na tej stronie internetowej, zestawy zadań będą chronione hasłem, które zostanie przesłane nauczycielom przed publikacją zadań.

etap szkolny:  6 grudnia (w przedziale czasowym 8:00–13:00)

ogłoszenie listy finalistów:  12 lutego

etap finałowy: 7 marca

Etap finałowy odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim, szczegóły podane do informacji nauczycieli.