Wieża Babel

Czym jest „Wieża Babel”?

Wieża Babel jest konkursem lingwistyki matematycznej, który zapoczątkował w 2006 roku Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz LO nr III we Wrocławiu. Jest on skierowany do uczniów szkół podstawowych i polega na rozwiązywaniu łamigłówek językowych. Nie wymaga się od uczestników specjalistycznej wiedzy lingwistycznej ani znajomości konkretnych języków obcych, wystarczy umiejętność analizy i dedukcji oraz formułowania i badania hipotez, a także wiedza o języku polskim na poziomie szkoły podstawowej.

Od 2015 roku Stowarzyszenie Lingwistyki Rekreacyjnej organizuje warszawską edycję konkursu „Wieża Babel”. Konkurs jest organizowany we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim.

Od 2018 roku przeprowadzamy konkurs dla dwóch grup wiekowych: Małą Wieżę dla uczniów klas IV-VI oraz Dużą Wieżę dla uczniów klas VII-VIII.

Przygotowanie uczniów

Dla uczniów przygotowujących się do wzięcia udziału w konkursie proponujemy zestawy zadań z poprzednich edycji, przygotowawcze oraz zadania z wrocławskiej edycji konkursu.

ZESTAWY ZADAŃ
ZADANIA PRZYGOTOWAWCZE
ZADANIA Z EDYCJI WROCŁAWSKIEJ

DOTYCHCZASOWE EDYCJE WIEŻY BABEL

W podziale na lata udostępniamy zestawy zadań oraz klucze odpowiedzi. Dla rozstrzygniętych konkursów podajemy również informacje o lauretach.

Regulamin

Regulamin konkursu “Wieża Babel” do pobrania w postaci pliku pdf.

Zgłoszenia

Aby zarejestrować szkołę, należy wysłać zgłoszenie poprzez formularz zgłoszeniowy.

Szkołę/instytucję edukacyjną zgłasza nauczyciel/opiekun, podając swoje imię i nazwisko, adres mailowy oraz afiliację; prosimy o podanie aktualnego adresu internetowego, na który wysłane zostaną informacje o konkursie oraz zadania konkursowe. W etapie szkolnym konkursu może wziąć udział dowolna liczba uczniów.

Po szczegółowe zasady organizacyjne zapraszamy na tę stronę: link.