ZESTAWY ZADAŃ Z WIEŻY BABEL!

Szkolny etap Wieży Babel już za nami!

Zestawy zadań dla Małej i Dużej Wieży Babel wraz z kluczem odpowiedzi dostępne są już na naszej stronie: zadania.

Ze względu na odmienną formę tegorocznej edycji wyjątkowo przy treści zadań nie znalazły się przypisy i informacje o językach, których dane zostały wykorzystane do zagadek. Informacje te zamieszczamy w osobnym pliku.