UWAGA – ZMIANA TERMINU KONKURSU!

Ze względu na zbieżność ogłoszonych ostatnio przez CKE terminów próbnych egzaminów ósmoklasisty (egzaminu z języka obcego) z datą wyznaczoną na etap szkolny konkursu, postanowiliśmy przenieść Wieżę Babel na

26.03.2021 r.